grade O nás

Členovia DHZ Bánovce nad Ondavou

Ladislav Maťaš - Predseda
Štefan Kanda - Veliteľ DHZO, Referent mládeže
Jozef Semjan - Tajomník
Vladimír Ondo - Preventivár Milica Vajdová - Pokladník Ľubomír Maťaš - Revízor Juraj Maťaš - Strojník

Čuhanič Anton, Čuhanič Martin, Čuhanič Patrik, Čuhaničová Katarína, Dobáková Daniela, Dobák Miroslav, Ďuriková Michaela, Ďuriková Tatiana, Groško Ján, Horňák Marián, Horňák Martin, Juričová Aneta, Jurič Karel, Kačkošová Veronika, Kiovská Tatiana, Kiovská Natália, Kučík Maroš, Klimová Gabriela, Klima Dušan, Lengyel Juraj, Maheľ Gabriel, Maťaš Michal ml., Maťaš Stanislav, Matina Juraj, Magurová Lenka, Magurová Eva, Magura Milan, Papcúnová Ivana, Papcún Ján, Papcún Radoslav, Poľaková Michaela, Sčensná Tamara, Sinčák Daniel, Staroškovičová Andrea, Šaraničová Kristýna, Šaranič Vladimír, Tkáč Ján, Tkáč Vladimír, Vajda Andrej

assignment História

Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou bol založený 26. januára 1890.

Na základe výzvy č. 1770 Okresného úradu v Michalovciach a nariadenia č. 53888/1888 Ministerstva vnútra vtedajšej uhorskej vlády, bola obec (Bánocz) Bánovce nad Ondavou povinná postaviť družstvo protipožiarnej ochrany, keďže dovtedy nemala ani platenú ani dobrovoľnú protipožiarnu organizáciu. Preto obec vybrala z mužského obyvateľstva medzi 20 – 40 rokov 21 členov povinne na 3. roky. V prípade požiaru boli povinní upovedomiť ostatných obyvateľov obce, ktorí boli povinní pomáhať pri hasení požiaru.

V zápisnici zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26. januára 1890 je tiež spomenutá aj kúpa prvej hasičskej striekačky. Z ponúk od výrobcov striekačiek a príslušenstva bola uznaná ako najvýhodnejšia a najúnosnejšia ponuka firmy Walser, ktorá ponúkla predaj na 10 ročné splátky. Obec začala splácať dlh od 1. januára 1891.

V dejinách požiarnej ochrany v okrese Michalovce bol rok založenia DHZ Bánovce nad Ondavou r. 1925, čo je o 35 rokov neskôr. DHZ mal v tom čase 32 členov Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj naša konská hasičská striekačka od firmy Stratílek , vyrobená pre obec Bánovce nad Ondavou v r. 1933. Do dnešných dní je plne funkčná a v súčasnej dobe je umiestnená v budove Literárneho múzea Pavla Horova v našej obci.

Pri príležitosti osláv 125. výročia sme dali vyrobiť našu zborovú zástavu.

account_circle Naše družstvo

Muži

Daniel Sinčák - Rozdeľovač Daniel Sinčák - Rozdeľovač Patrik Čuhanič - Strojník Patrik Čuhanič - Strojník Radim Čech - Radim Čech - "B"-čkar Martin Čuhanič - Ľavý prúd Martin Čuhanič - Ľavý prúd Matúš Popeľaš - Pravý prúd Matúš Popeľaš - Pravý prúd

drafts Kontakt

Adresa:
DHZ Bánovce nad Ondavou 191/A, 072 04 Trhovište
Telefón:
056/649 53 11 [Obecný úrad Bánovce nad Ondavou]